• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Kekemelik Neden Önemlidir?

Kekemelik oldukça önemli bir iletişim problemidir. Kekemelik ortaya çıktıktan sonra insanın duygu durumunu, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla etkileşimini bozan bir probleme dönüşür. Birçok kekeme "heyecanlandığım zaman daha çok kekeliyorum" ifadesini kullanırlar, bu ifade aslında hatalı bir ifadedir, zira kekemelikle beraber gelişen takılmadan konuşabilecek miyim kaygısı zaman içinde giderek büyür ve her konuşma öncesinde kişiyi tedirgin eden bir hal alır. Bu kaygı durumu kişilerce heyecan olarak tariflenir. Kaygı arttıkça kekemelik artmaya, kekemelik arttıkça da kaygı artmaya başlar. Bu durum bir kısır döngü yaratarak iletişimi giderek bozmaya başlar. İşte bu nedenle kekemelikte tedaviye erken başlama, uygun yöntemlerin tercih edilmesi ve doğru uzmanlarla çalışma önem kazanmaktadır. Türkiye'de, kekeleyenler için çok sayıda kısa dönemli terapi veren ve "iyileşmeyi garanti eden" merkezler bulunmaktadır. Genel olarak dil ve konuşma terapistleri bu tarz iyileşme garantilerine şüpheyle yaklaşmaktadır.  Bu nedenle kekemelik problemi yaşıyan kişiler, dil ve konuşma bozuklukları konusunda eğitim almış uzmanlar tarafından yapılan konuşma terapilerini tercih etmelidirler.