• Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • Kekemelik Terapisti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kekemelik Hakkında Yanlış Bilgiler

Kekemelik hakkında toplum tarfından yanlış bilinen birçok şey bulunmaktadır. Bunlar:

 • Kekemeler, kekeme olmayanlar kadar zeki değillerdir.
 • Kekemeler, kekeme olmayanlar kadar iyi duyamazlar.
 • Kekemeler, ömür boyunca kekeme olarak kalmaya mahkumdurlar.
 • Kekemelik kalıtımsaldır.
 • Kekemeliğin nedeni korku kaynaklıdır.
 • Kekemelik, genellikle çocuğun kekeme bir arkadaşını taklit etmesi yoluyla öğrenilir.
 • Kekemeler, düşünceleri, konuşmaları, davranışlarıyla birbirlerine benzerler.
 • Kekemeler, kekelemeye başladıkları anda ne söyleyeceklerinin dinleyici tarafından tahmin edilerek sözlerinin tamamlanmasından hoşlanırlar.