• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çocuklarda Kekemelik Nedenleri Nelerdir?

 

Çocukların dil gelişiminde özellikle 2-4 yaş arasında çok hızlı bir gelişme olmaktadır. Cümlelerin karmaşıklığı ve uzunluğu, iki sözcükten oluşan basit yapılardan yetişkin cümle yapısına doğru artış göstermekte ve çocuğun sözcük dağarcığı artmaktadır. Ancak, çocuğun dilbilgisel gelişimi ile üretim kapasitesi aynı değildir.

Çocuk farklı yapıda pek çok cümleyi nasıl kurabileceğini “biliyor” olabilir ancak, bu bilgiyi kullanabilmesi farklı seviyelerde bir takım becerileri içermektedir. Bilgi ve beceri arasındaki bu ayrım, kekemelik için önemli bir durumdur çünkü, ileri düzeydeki dilsel bilgi çocuğun motor becerilerini baskılayabilir.

Dolayısıyla, bu yaş grubundaki hemen bütün çocukların konuşmaları sırasında aynı sözcükleri ya da cümleleri art arda tekrarladıklarına, nefeslerini söylemek istedikleri cümlenin uzunluğuyla eşgüdümlü olarak kullanamadıklarına ve uygun olmayan yerlerde duraklamalar yaptıklarına tanık oluruz. Çoğu zaman bu konuşma biçimi “gelişimsel kekemelik” ya da “normal akıcısızlık” olarak adlandırılır.

Özetle dil gelişimini hızlı olduğu  2-4 yaş arası dönemde  düşünce hızına konuşma organlarının yetişememesinden dolayı konuşmanın akışında bozulmalar olur ve kekemelik semptomları görülebilir. Ancak bu durumun dil gelişim tamamlandıktan sonra ortadan kalkması beklenir. Dil ve konuşma gelişiminin belirli bir olgunluğa eriştiği 4 yaşından sonra devam eden kekemelik semptomlarında artık bu durumu konuşma organları ile düşünce hızı arasındaki uyumsuzluğa bağlamak doğru olmaz. Böyle bir durumda bir konuşma bozuklukları uzmanından yardım almak doğru olacaktır.