• Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • Kekemelik Terapisti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çocuklarda Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir?

 

 Gerek çocukluklarda gerekse yetişkinliklerde kekemeliği kontrol altına alabilmek ve akıcı konuşmayı sağlamak mümkündür. Sanılanın aksine çocuklarda kekemelik tedavisi için okuma yazmayı öğrenmesini beklemeye gerek yoktur, hatta bunu beklemek tehlikedir.  Zira bekledikçe ortaya çıkan kaçma-kaçınma davranışlarının ve kekemeliğe karşı gelişecek olumsuz bakış açısının artma riski vardır.  Bundan dolayı eğer uzun dönem kekemelik belirtileri var ise, erken dönemde müdahale etmek önemlidir. Yani kekemelik tedavisi geciktikçe sorunun büyümesi muhtemeldir.

 Çocuklarda  kekemelik tedavisinde için farklı ülkelerde geliştirilmiş “Lidcombe”, “Fun with Fluency” vb. değişik programlar uygulanmaktadır.

 

    Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı: Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı Avustralya Kekemelik Merkezi tarafından geliştirilip 2-6 yaş arası kekeleyen çocuklar uygulanan davranışçılık temelli bir kekemelik programıdır. Bu program özelikle 6 yaşın altındaki çocuklar için geliştirilmişi olsa da okul çağı çocuklarında da kullanılabilmektedir.

 Lidconbe Erken Dönem Kekemelik Programı’nın amacı, çocuğun kekelemesi değil akıcı konuşması üzerinde yoğunlaşarak ve terapileri aile ile birlikte çocuğun günlük yaşantısında gerçekleştirerek bireyin akıcılık oranını arttırmaktır. Klinikteki terapiler aile ile birlikte haftada bir gerçekleştirilmekte, bu seanslarda çocuğun bir haftalık gelişimi belirlenmekte, aileye bir hafta boyunca yapacağı etkinlikler gösterilmekte ve her çocuk için bireysel bir terapi programı hazırlanmaktadır.  Böylece, ailenin de terapiye etkin bir biçimde katılması sağlanmaktadır.